Gå til: 54km | 32km | 20km | 10km

Elgrittet 20km

Elgrittet 20km

Laste ned GPX-filene til løypene og se trasé og løypeprofil

Elgrittet 20 er et flott alternativ for foreldre og barn som kan gjennomføre 2 mil på sykkel. Starten går fra Høland Stadion så snart 54 har gått ut fra startblokka. Stemningen i 20km feltet er alltid god og preget av oppmuntrende tilrop og godt samhold.

Umiddelbart etter start kommer en ganske seig motbakke før løypa flater ut ved Elverhøy. Så går løypa på grus i retning Fosser, med en en bratt nedoverbakke og tilsvarende stigning i Fjellsdalen. Dette er løypas mest krevende punkt rent stigningsmessig, derfor pleier vi gjerne å ha en egen «motivasjons-saft-stasjon» for barnefamilier og andre som ikke har det så travel i toppen av bakken her.

Løypa passerer så det gamle posthuset på Fosser, (her tar for øvrig 10 km av til høyre), før den passerer Fosserkrysset og ett ca 1 km tar av inn i skogen etter Fosser Gård. Så kommer et fint parti på skogsbilvei, før syklistene dukker opp ved Auten. Herfra er det flatt parti på grus og etter hvert asfalt frem til Nyveien.

Her tar 20 kilometeren av til Høyre, før den svinger inn Østrengveien og etter hvert Nesveien tilbake mot Løken. Oppløp på Høland Stadion til stor applaus fra publikum, og elgburger-tallerken til alle deltagere etterpå.

 

Females feel sexual interest as a form of vulnerability. They want to have the touch in their enthusiast and stay pampered with enjoyment. As soon as the relationship localhookups should go bad, they take away their desire. However, males don't have this tendency. Their libido is powered by biology. A female requires mental safety before pursuing intimate closeness. Furthermore, romantic endeavors and seduction assist women decompress. They believe weak, and also the sex that follows will make her much more pleased.