PROGRAM ELGRITTET 2020 

10:00 Sekretariatet åpner 

10:30 Påmelding Knøtterittet og Kalverittet 

11:30 Start Knøtterittet og Kalverittet 

12:00 Sekretariatet stenger for påmelding. 

13:00 Start Elgrittet 54 Turritt 

13:05 Start Elgrittet 32 Ungdom 13-16 år 

13:10 Start Elgrittet 20 Trim u/tid 

13:15 Start Elgrittet 10 Trim u/tid 

15:00 Premieutdeling